LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Gradnja ceste Britof-Hotemaže se lahko prične!

Podpisana pogodba za gradnjo dolgo pričakovane ceste Britof - Hotemaže, ki bo pomembno razbremenila promet v delu Mestne občine Kranj in izboljšala prometno varnost v občini Šenčur.
Ključne besede: podpis, pogodba, cesta, Britof, Hotemaže, Kranj, Šenčur, Preddvor, Direkcija za infrastrukturo
Pogodbo so podpisali Bojan Tičar, vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za infrastrukturo, Igor Tavčar, predstavnik Gorenjske gradbene družbe, Ciril Kozjek, župan občine Šenčur ter Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj. Gre za edini manjkajoči pododsek regionalne ceste R1-210 z ustreznimi elementi in trasnim potekom mimo gosto poseljenih naselij Hotemaže, Visoko, Milje in Britof na povezavi med Kranjem (križišče Primskovo) in Preddvorom. Nova cesta, ki bo dolga 3,7 km, bo bistveno povečala prometno varnost ter kakovost bivanja v teh naseljih, imela bo tri nova krožna križišča ter eno klasično križišče s pasom za leve zavijalce. Vsa križišča bodo priključena na lokalne ceste oziroma bodo zgrajene nove gospodarske poti do kmetijskih zemljišč. Na trasi bodo štirje podvozi, urejena bo tudi vsa komunalna infrastruktura, cestna razsvetljava, protihrupna zaščita ter krajinska ureditev. Vrednost projekta je 5.684.428,18 evra z vključenim DDV-jem, izvajalec pa Gorenjska gradbena družba d.d. Glavni investitor je Republika Slovenija (Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Direkcija za infrastrukturo), ki prispeva 5.077.263 evrov, v projektu sodelujeta še mestna občina Kranj s 162.518 evrov ter Občina Šenčur s 444.646 evrov. Izvajalec se s pogodbo obvezuje, da bo dela dokončal v skladu s terminskim planom izvajanja del, in sicer v roku 750 dni od uvedbe v delo. Nova cesta bo pomembno razbremenila promet v delu Mestne občine Kranj, omogočila bo boljšo povezljivost in pretočnost od Kranja proti Preddvoru. Trasa ceste sicer v največjem delu poteka v občini Šenčur, prizadevanja zanjo pa imajo že dolgo zgodovino. Povezava med Kranjem in Preddvorom je bila v načrtu že pred 40. leti, a so cesto s kranjske strani zgradili le do Britofa, na drugem koncu pa s preddvorske strani le do Hotemaž.