LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Kampanja »poZOOr!«

Ozaveščanje o varnosti v prometu, spoštovanju prometnih predpisov in uporabnikov prostora ter prometni kulturi
Ključne besede: Pozoor, kampanja, preventiva, vzgoja, promet
Pomembno vlogo pri izboljševanju varnosti v prometu igrajo tudi ozaveščevalne kampanje, opozorila in druga sporočila, kar je naša stalna naloga. Letos so v Ljubljani to obveščanje še okrepili, saj začenjajo novo kampanjo za opozarjanje na varno vedenje v prometu, ki ji dajejo posebno pozornost prav ob začetku letošnjega šolskega leta, je kampanja z naslovom »poZOOr!« in osrednjim sloganom »Bodi vZOOren, bodi poZOOren«. Dejavnost so v Mestni občini Ljubljana zasnovali v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, z ZOO Ljubljana in javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet. S kampanjo naslavljajo predvsem otroke do 12. leta starosti. Njen namen je ozaveščanje o varnosti v prometu, spoštovanju prometnih predpisov in uporabnikov prostora ter prometni kulturi, pa tudi promocija trajnostne mobilnosti. Gre za vizualno in sporočilno dovršeno akcijo, v kateri bodo v ospredju ilustrirane živali, ki so lahko naši vzorniki v prometu, saj jim je narava za zaščito podarila na primer oklep, svarilne barve, svetleče oči ob stiku z lučjo ipd. Ti »izumi« narave so nam za zgled in nas spomnijo na to, da lahko predmete, ki jih je izumilo človeštvo, uporabimo za lastno zaščito (npr. čelada, žive barve oblačil, kresničke …). S sporočili opozarjajo na pravilno, premišljeno in previdno obnašanje v prometu, saj tako lahko tudi sami prispevamo k boljši varnosti: zebra bo na primer opominjala na prečkanje ceste na prehodu za pešce, želva na čelado, tiger na uporabo odsevnih teles ipd. S prirejenim izrazom »pozor« napeljujejo na to, da je treba biti v prometu pozoren, saj s tem največ prispevamo k večji varnosti; z dodatnim O-jem v naslovu (ki tvori kratico ZOO) pa jasno napovemo vizualno udeležbo živali v kampanji in sodelovanje Živalskega vrta Ljubljana. S sporočili so opremili mestne avtobuse LPP, oglasne vitrine po mestu, plakate, družbena omrežja …