LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Poskrbimo za prometno varnost najmlajših udeležencev!

Za varnost otrok smo odgovorni vsi, zato jih vsak dan v letu vodimo z lastnim zgledom.
Ključne besede: otroci, varnost, varna pot, šola, policija, redarstvo, Mestna občina Ljubljana
V Mestni občini Ljubljana skupaj s partnerji skrbijo tudi za večjo varnost otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu. Ob začetku novega šolskega leta poudarjajo, da smo za varnost otrok odgovorni vsi, zato jih vsak dan v letu vodimo z lastnim zgledom. Redarji Mestnega redarstva so v okolici šol in vrtcev so preverili stanje prometne signalizacije ter delovali preventivno in voznike opozarjali na morebitne kršitve.  Glavnino dela izvajajo v zadnjih dveh tednih avgusta: izvajanje meritev hitrosti s ciljem zmanjšanja števila prekoračitev hitrosti (te se bodo izvajale čez cel dan na lokacijah Zadobrovška cesta 55, Cesta v Mestni log 45, Aljaževa ulica 45, Slovenčeva ulica 15, Tržaška cesta 74, kjer so nameščene stacionarne samodejne merilne naprave). Z merilnimi napravami, nameščenimi v vozila, pa se bo nadzor nad prekoračitvami hitrosti izvajal dinamično v okolici šol in vrtcev. Aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v septembru: aktivnosti preventivnega nadzora v okolici šol in vrtcev, kjer bodo redarske patrulje posebej pozorne na vozila, parkirana na pločnikih, prehodih za pešce in kolesarske steze, v primeru oviranja in ogrožanja udeležencev v prometu, pa bodo odrejeni tudi odvozi s pajkom. Na kritičnih točkah bodo mestni redarji skrbeli tudi za varno prečkanje cest, pri čemer vse voznike prosimo, naj upoštevajo prednost pešcev in ravnajo po znakih in navodilih, ki jih dajejo mestni redarji. Želijo si, da bi šolsko leto minilo varno in mirno, predvsem za naše najmlajše, ki so v prometu slabše vidni in težje predvidijo nevarne položaje. Zato opozarjajo voznike in ostale udeležence v prometu, da naj bodo pozorni na otroke v prometu čez celo leto in ne le nekaj prvih dni v septembru. Tudi policisti PU Ljubljana v tem času intenzivno izvajajo aktivnosti, ki so namenjene povečanju varnosti otrok. Vsekakor pa te aktivnosti ne potekajo zgolj ob začetku šolskega leta, ampak tudi v času pred njim kakor tudi v času počitnic, se pravi praktično skozi celo leto. S svojimi aktivnostmi skušajo doseči čim večje spoštovanje prometnih predpisov vseh udeležencev v cestnem prometu, še posebej v okolici šol in vrtcev. Najmlajše udeležence v prometu seznanjajo z nevarnostmi, ki prežijo na njih, ko so aktivni udeleženci prometa. Enako skušajo vplivati na starše, ki so s svojim pravilnim ravnanjem v prometu lahko največji vzor. Trenutno so aktivnosti policistov usmerjene v pregled prometne infrastrukture v bližini šolskih poti. Od 22. avgusta 2022 izvajajo meritve hitrosti v bližini šol, s čimer želijo opozoriti voznike, da bo na cestah kmalu več otrok. V nadaljevanju načrtujejo še nadzor in kontrolo voznikov in vozil, s katerimi se opravljajo prevozi otrok, kontrolo enoslednih vozil (kolesarjev in mopedov) ter v sodelovanju s šolami izvedbo predavanj o prometni varnosti in ozaveščanje na roditeljskih sestankih. V kolikor bo zaradi razmer potrebno, bodo te vsebine podali tudi preko spletnih učilnic. Z vodstvi šol bodo ponovno pregledali načrte šolskih poti, ter morebitne novosti, ali novo zaznana nevarna mesta. Na vse morebitne nevarnosti bodo na sestankih posebej opozorili starše ter tako njim kot otrokom predstavili varne poti v šolo. Posebej bodo izpostavljene nevarnosti na poteh, na katere morajo biti pozorni. Enako ostaja tudi sodelovanje s prostovoljci in mestnimi redarji, ki v prvih dneh pomagajo pri spremstvu otrok v šolo in zagotavljanju prometne varnosti. V okviru možnosti bodo v sodelovanju z drugimi deležniki na področju varnosti izvedli različne preventivne aktivnosti tako na državni kot lokalni ravni, saj ocenjujejo, da ima preventivno delo dolgoročne učinke. V okviru projekta z »roko v roki« bodo v to delo vključili tudi srednješolce. Policisti bodo v prvih dneh nudili pomoč otrokom pri prečkanju ceste na izpostavljenih mestih, hkrati pa opozarjali voznike, da naj bodo previdni, še posebej v okolici šol. V nadaljevanju šolskega leta bodo sodelovali tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov in drugih aktivnostih za večjo prometno varnost. Na PU Ljubljana se zavedajo, da zgolj vsakodnevna skrb za varnost v prometu lahko pripomore k temu, da bodo otroci varni. Zavedajo se tudi, da so otroci eni najšibkejših udeležencev v prometu in jim je potrebno posvetiti posebno pozornost. Pri kontroli prevoza otrok bodo pozorni tako na organizirane prevoze kot tudi prevoze, ki jih opravljajo starši. Pomembno je namreč, da so vsa vozila tehnično brezhibna in opremljena, prav tako pa morajo vsi v vozilu uporabljati varnostne pasove, manjši otroci pa tudi ustrezne zadrževalne sisteme. Nadzirali bodo tudi otroke in mladostnike, ki bodo v šolo prihajali s kolesi, mopedi, skiroji. Predvsem uporaba slednjih je v zadnjem obdobju v porastu. Pomembno je da se spoštuje obvezna uporaba čelade ter spoštovanje ostalih predpisov s tega področja. Na splošno je stanje na področju varovanja šolskih otrok ugodno. V preteklem letu na območju Ljubljane, v času varovanja šolskih otrok, niso obravnavali prometne nesreče, v kateri bi bil udeležen učenec na poti v šolo ali domov. Kljub temu pa ne smemo zanemariti podatkov o številu prometnih nesreč na območju Policijske uprave Ljubljana, v katerih so bili udeleženi otroci. Kar sedem otrok do 18. leta starosti je bilo v nesrečah huje poškodovanih, 125 pa lažje. Na splošno za območje celotne države velja, da se največ prometnih nesreč z udeležbo otrok zgodi zaradi izsiljevanja prednosti. Vsaka nesreča, ki bi se lahko preprečila z upoštevanjem prometnih pravil, je preveč. Opozorilo pred pričetkom šolskega leta: Poleg splošnega opozorila in poziva voznikom, da spoštujejo cestno prometne predpise in zmanjšajo hitrost vožnje v bližinah šol, opozorilo tudi staršem učencev prvega in drugega razreda, da je uporaba rumene rutice na poti v šolo in domov obvezna. Z rutico označimo tiste najmlajše, ki stopajo na pot aktivnih udeležencev cestnega prometa, ki jim je potrebno nameniti posebno skrb. Z nadeto rutico bodo starši poskrbeli za boljšo vidnost otrok in tako tudi za njihovo večjo varnost v cestnem prometu. Uporaba električnih skirojev se je v zadnjem času izjemno povečala med odraslimi kot tudi mladostniki. Zavedati se je potrebno, da je vožnja z njimi brez ustrezne zaščite, predvsem zaščitne čelade, lahko izjemno nevarna. Za osebe do 18. leta starosti je zaščitna čelada obvezna, za vse ostale pa zelo priporočljiva. Starši naj bodo zgled našim najmlajšim udeležencem, na primer pri vožnji vozil, kjer morajo biti vsi varno pripeti ali pri prečkanju ceste, kjer se je potrebno prepričati, da je prečkanje varno. Le vsi skupaj bomo lahko zagotovili, da bo vsak korak naših otrok na cesti varen. Dodatni ukrepi za večjo varnost v prometu V Mestni občini Ljubljana nenehno izboljšujejo prometno varnost, zlasti v šolskih okoliših – od celovitih rekonstrukcij cest do odprave posameznih pomanjkljivosti. To so premišljeni in načrtovani ukrepi, o katerih se usklajujejo s strokovnimi službami na področju varnosti v prometu, urejanja prometa in prostora, s četrtnimi skupnostmi, lokalnimi prebivalci in uporabniki prostora, deležniki idr. Pri tem se strokovne službe redno posvetujejo z vodstvi šol in vrtcev ter sodelujejo z mentorji prometne vzgoje v šolah. Konkretne izboljšave v okolici posameznih šol in vrtcev izvajajo na podlagi potreb, prometnih razmer, pobud in drugih okoliščin. Vse osnovne šole v MOL imajo izdelane načrte šolskih poti, ki jih običajno pripravijo mentorji prometne vzgoje. Šolske poti so dostopne na Portalu vzgoje in izobraževanja, kjer so označene tudi poti za pešce in kolesarje ter trase šolskih avtobusov. Izboljšujejo cestno infrastrukturo okoli šol in vrtcev S številnimi načrtovanimi projekti in tistimi v teku, s katerimi izboljšujejo javno cestno infrastrukturo, bodo še izboljšali razmere na posameznih območjih. Trenutno izvajajo prenove Petkovškovega nabrežja, Čufarjeve ulice, Hruševske ceste, ceste Črna vas in številnih cest v okviru projekta Čisto zate (Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL). V letu 2021 so zaključili številne prenove, o katerih je več informacij na voljo tukaj. Dodatno so v letošnjem letu izvedli ali naročili izvedbo (ki je v teku) izboljšav v več šolskih okoliših, pri čemer jih je bilo veliko vezanih na ureditev, dopolnitev ali obnovo signalizacije za kolesarski promet. Med vsemi ukrepi v nadaljevanju izpostavljajo: OŠ Božidar Jakac: Bizoviška cesta: nova talna signalizacija, preureditev obstoječe signalizacije OŠ Danile Kumar: Saveljska cesta: prehod za pešce, pas za pešce in piktogrami, zvočne črte OŠ Franceta Bevka: Ulica Pohorskega bataljona: skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje ter prehodi za pešce; Baragova in Tolstojeva ulica: spremenitve in dopolnitve signalizacije kolesarji OŠ Franceta Bevka, OŠ Vita Kraigherja: Milčinskega ulica: spremenitve in dopolnitve signalizacije kolesarji OŠ Franc Rozman Stane: Prušnikova ulica: vodenje kolesarjev OŠ Hinka Smrekarja: Kovinarska ulica, Andreaševa ulica, Drabosnjakova ulica: cona 30 OŠ Jože Moškrič: Jarška cesta: obnova, skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje, prehod za pešce OŠ Kette Murn, OŠ Poljane: Glonarjeva ulica: vodenje kolesarjev OŠ Ketteja in Murna: Povšetova ulica: vodenje kolesarjev, 40 km/h; Ulica Carla Benza: cona 30 ureditev skupnega prometnega prostora OŠ Kolezija: Vidmarjeva ulica: kratkotrajno parkiranje; Soška, Kraška, Rezijanska, Zbašnikova, Koseskega, Valjavčeva, Zelena pot: spremenitev in dopolnitev; Gerbičeva: kolesarski pas; Mencingerjeva: Vipavska: obnovitev in dopolnitev prometne signalizacije OŠ Koseze: Podutiški nadvoz (celovita obnova in prometna preureditev); Ledarska ulica: skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje; Šišenska cesta, ulica Draga: vodenje kolesarjev OŠ Ledina, OŠ Tone Čufar: Miklošičeva od Dalmatinove do Trg OF: kratkotrajna parkirna mesta in za potniške kombije; Ilirska ulica, Komenskega ulica, Resljeva cesta: vodenje kolesarjev; Maistrova ulica: skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje OŠ Ledina: Kotnikova ulica: obnova in dopolnitev talne signalizacije OŠ n.h. Maksa Pečarja: Brnčičeva ulica: spremenitev in celostna dopolnitev prometne signalizacije OŠ Mirana Jarca, OŠ Vita Kraigherja: Dunajska cesta, med Einspielerjevo in Vodovodno: dvosmerna kolesarska površina OŠ Mirana Jarca,  Zavod Janeza Levca: Vojkova cesta: Topniška ulica ter Baragova-Božičeva: obnovitev in dopolnitev prometne signalizacije OŠ Mirana Jarca: Vojkova cesta: kolesarji in omejitev hitrosti OŠ Miška Kranjca: Zoletova ulica: prehod za pešce OŠ Nove Fužine, OŠ Martin Krpan: Soseska Nove Fužine: vodenje kolesarjev OŠ Nove Jarše: Cesta v Šmartno, Obrije, Jarše, Tomačevo, Raičeva: talne obeležbe OŠ Oskar Kovačič (PŠ Rudnik): Kumerjeva-Cvetkova ulica: nova talna prometna signalizacija za vodenje kolesarjev; Območje med Peruzzijevo ulico, Jurčkovo cesto in Lorenzovo cesto: cona 30, vodenje kolesarjev OŠ Oskar Kovačič: Orlova ulica: skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje ter prehod za pešce OŠ Polje OŠ Zadobrova: Zadobrovška cesta: prehod za pešce OŠ Polje: Polje cesta X in XX: dopolnitev signalizacije; Zaloška: obeležbe ŠOLA OŠ Poljane, Walfdorska šola Ljubljana: Poljanski nasip: kolesarska ulica OŠ Prule, Zavod Janeza Levca: Grudnovo nabrežje, Prule: spremenitve, dopolnitve, površine za kolesarje OŠ Prule: Janežičeva ulica: prestavitev znaka "kolesarji pred avtomobili" OŠ Riharda Jakopiča: Derčeva ulica: vodenje kolesarjev; Scopolijeva ulica: enosmerni režim, parkirna mesta OŠ Rudnik: Rudnik I in Rudnik III: zaris ŠOLA OŠ Savsko naselje: Topniška ulica: spremenitve in dopolnitve signalizacije kolesarji OŠ Sostro: Podlipoglav: robne in zvočne črte OŠ Spodnja Šiška: Športni park Tivoli: vodenje kolesarjev OŠ Šentvid, OŠ Franc Rozman Stane: Cesta na Poljane: rekonstrukcija OŠ Trnovo, Glasbena šola Vič Rudnik: Mirje: vodenje kolesarjev OŠ Trnovo, OŠ Kolezija: Gunduličeva, območje med Finžgarjevo, Jamovo, Groharjevo; označitev območja za parkiranje OŠ Trnovo, Glasbena šola Vič Rudnik: Emonska ulica, Gradaška cesta, Karunova, Eipprova: prehod, prednostna cesta: Opekarska cesta: vodenje kolesarjev OŠ Vič: Ulica Ivana Roba: cona 30, slepa cesta OŠ Vič,  OŠ Vrhovci; Rožna dolina, cesta II: vodenje kolesarjev; Cesta na Brdo: kolesarski pas OŠ Vide Pregarc: Vodmatska, Društvena, Prvomajska, Rojčeva, Proletarska ulica: dvosmerni kolesarski promet; Tovarniška ulica: kolesarski pasovi OŠ Vita Kraigherja: Herbersteinova ulica: grbina, zožitev; Podmilščakova, Slovenčeva, Ulica 7. septembra: spremenitev in dopolnitev signalizacije OŠ Vižmarje Brod: Brodska, Martinova pot, Na gmajni, Ob daljnovodu: vodenje kolesarjev OŠ Vodmat: Bohoričeva ulica: prehod za pešce; Njegoševa cesta: vodenje kolesarjev; Grablovičeva ulica: vodenje kolesarjev, omejitev hitrosti; Potrčeva, Močnikova, Sketova: vodenje kolesarjev; Bohoričeva, Malenškova ulica: talna oznaka za cono 30 OŠ Vrhovci: Cesta na Bokalce – od rondoja do gradu: omejitev 40 km/h: Vrhovci, cesta XII: postavitev prometnega ogledala; Cesta Dolomitskega odreda - Vrhovci cesta XII: zamenjava prometnega ogledala Zavod Janez Levec (Jarše): Rožičeva ulica, Vzajemna ulica: prehodi za pešce OŠ Zadobrova: Novo Polje, Arničeva ulica: razširitev cone 30; Zadobroška cesta: prepoved ustavljanja in parkiranja OŠ Zadobrova, OŠ Zalog: Cesta v Prod, Industrijska cesta: cona 30 OŠ Zalog: Podgrajska cesta: označitev ožine OŠ Miška Kranjca: Toško čelo: postavitev prometnega ogledala Glasbena šola: Podjunska-Drenikova ulica: simbol pešec in kolesar Vrtec Ciciban: Šarhova ulica: obnova prehoda za pešce; Baragova ulica: dopolnitev, obnovitev kratkotrajno parkiranje Vrtec Ledina: Resljeva, Čufarjeva ob vrtcu: dopolnitev prometne signalizacije za ločeno vodenje kolesarjev in pešcev Vrtec Miškolin: Zadobrovška: obnova talnih obeležb Vrtec Pod gradom: Poljanski nasip: ureditev signalizacije "Kolesarska ulica"  Vrtec Šentvid: Kosijeva ulica: ureditev robnih črt za znižanje hitrosti Vrtec Vrhovci: Jamnikarjeva ulica: skupni promet na voznem pasu za motorna vozila in kolesarje


Raba piškotkov | Splošni pogoji uporabe | Pravila komentiranja | Pravila nagradnih iger | Seznam predvajanih del

© 2023 - radio1.si. Vse pravice pridržane.
Spletno mesto uporablja spletne piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, varnosti ter analitiko obiska spletnega mesta. Piškotki so neškodljivi in ne beležijo vaših osebnih podatkov, gesel ali ostalih spornih informacij. Več o piškotkih na radio1.si.
Za še boljšo uporabniško izkušnjo se uporablja zunanji servis, kamor se povezuje vaš brskalnik:
YouTube API (YouTube's Terms of Service, Google Privacy Policy)