LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

EU VOICES: V Evropi dihamo onesnažen zrak

Načrti za kakovost zraka so glavno orodje za izboljšanje kakovosti zraka, zmanjšanje izpustov onesnaževal in zagotavljanje koristi javnemu zdravju
Ključne besede: tanja, cegnar, eu, voices, evropa, onesnažen, zrak
Vabimo vas, da si v okviru projekta EU VOICES ogledate videobloge mag. Tanje Cegnar, ki razmišlja o okolju in podnebnih spremembah. Tokrat izpostavlja onesnaženost zraka, kateri se glede na to kje živimo težko izognemo, kar pa seveda lahko resno vpliva na naše zdravje in okolje. Čeprav se je kakovost zraka v Evropi v zadnjih desetletjih izboljšala, ravni onesnaževal v zraku še vedno presegajo standarde Evropske unije in najstrožje smernice Svetovne zdravstvene organizacije. Kot izpostavlja mag. Cegnar v minulem videoblogu direktive Evropske unije o kakovosti zunanjega zraka določajo standarde kakovosti zraka za nekatera onesnaževala v zunanjem zraku z namenom zaščite zdravja ljudi in okolja. Če so te vrednosti presežene, morajo države članice sprejeti potrebne ukrepe za zmanjšanje koncentracij onesnaževal zraka in pripraviti načrt za izboljšanje kakovosti zraka, ki določa ustrezne ukrepe. Cilj je, da je obdobje preseganja čim krajše. Načrti za kakovost zraka so glavno orodje za izboljšanje kakovosti zraka, zmanjšanje izpustov onesnaževal in zagotavljanje koristi javnemu zdravju.  Večina načrtov za kakovost zraka je namenjena varovanju zdravja in se osredotoča na zmanjšanje ravni NO2 in delcev (PM10). Samo 5 odstotkov prijavljenih preseganj so predstavljala druga onesnaževala, vključno z drobnimi delci (PM2,5), ozonom (O3), nikljem, svincem in kadmijem v delcih PM10, žveplovim dioksidom in benzenom. Države članice poročajo o virih onesnaževal, za katere so preseženi standardi. Cestni promet je bil glavni povzročitelj prijavljenih preseganj NO2. Dejansko je bilo 64 odstotkov vseh prijavljenih preseganj povezanih z gostim prometom v mestnih središčih in bližino glavnih cest. Za šest držav, in sicer Avstrijo, Dansko, Finsko, Nizozemsko, Portugalsko in Združeno kraljestvo, je bil cestni promet edini večji vir prekoračitev. V Nemčiji in Franciji je cestni promet prispeval 95 odstotkov oziroma 73 odstotkov vseh preseganj. Nasprotno pa je bil v drugih državah cestni promet manj pomemben vir, to velja predvsem za vzhodnoevropske države. Ogrevanje gospodinjstev je drugi najpomembnejši vir, ki povzroča preseganja standardov kakovosti zraka v Evropi. Povzroča 14 odstotkov skupnih preseganj, in je glavni povzročitelj preseganj delcev (PM10). Med državami, ki so ogrevanje gospodinjstev navedle kot pomemben povzročitelj preseganj, so Slovenija, kjer je bilo 57 odstotkov preseganj pripisanih ogrevanju gospodinjstev, Slovaška (50 %), Bolgarija (45 %), Poljska (38 %) in Romunija (36 %). Lokalna industrija je odgovorna za 10 odstotkov prijavljenih preseganj po Evropi. O prekoračitvah standardov ozona so poročale Italija, Francija in Španija in so bile posledica  prometa v mestnih in podeželskih območjih. Onesnaževanje zraka je priznano kot največje okoljsko tveganje za javno zdravje. Večina Evropejcev opredeljuje vplive onesnaženosti zraka na zdravje kot zelo resen problem. Zavedanje javnosti in razumevanje virov onesnaževanja zraka sta pomembna za pridobitev podpore za ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka. Pomanjkanje ozaveščenosti o vplivih onesnaženja zraka na zdravje lahko povzroči nasprotovanje politikam in ukrepom za izboljšanje kakovosti zraka. Kaj pa vi menite? Katere že ali še ne obstoječe mehanizme na področju zmanjševanja onesnaženosti zraka bi morala Evropska unija v prihodnje vpeljati? Poglejte si videobloge mag. Tanje Cegnar na spletni strani EU VOICES in pod njimi oddajte svoje mnenje. S komentarjem se lahko potegujete tudi za veliko nagrado: 4-dnevni izlet v Strasbourg za dve osebi. Vabljeni, da v družbi priznanih strokovnjakov in vplivnežev tudi vi razmišljate o vaši in naši skupni evropski prihodnosti!