LIVE           051300300   0802255         Frekvence
Deželak junak
 

V Kranju odprt nov vrtec Biba v Bitnjah

V Bitnjah slovesno odprli nov vrtec
Ključne besede: Bitnje, vrtec, MOK
Skoraj točno po letu dni od začetka del so danes slovesno odprli novi vrtec Biba v Zgornjih Bitnjah. Sodobni, skoraj ničenergijski vrtec, v katerem bodo od jeseni trije oddelki, prvič tudi za otroke I. starostnega obdobja, sicer obratuje že od 1. marca. Mestna občina Kranj bo s tem otrokom občanov, zlasti krajanov iz Bitenj in Žabnice, zagotovila sodobne in večje prostore za izvajanje predšolske vzgoje. Z deli je podjetje TIPO investicijske gradnje začelo 8. marca lani. Podrli so montažni in dotrajani vrtec, zgrajen leta 1973, ter na njegovo mesto postavili zidan objekt v skladu s predpisanimi standardi in normativi. Ker bo za obratovanje porabljal zelo malo energije, je projekt z nekaj manj kot 173.000 evri podprl tudi Eko sklad. Vrednost celotne investicije je približno 1,45 milijona evrov. Župan MOK Matjaž Rakovec je na otvoritvi predstavil pridobitve novega vrtca. V primerjavi s starim ima večjo neto tlorisno površino s tremi igralnicami velikosti 60 m2, v katerih bo skupno 54 otrok: v oddelku I. starostnega obdobja za 14 otrok (zaenkrat še ni poln, bo pa verjetno do konca marca), v oddelku II. starostnega obdobja za 21 otrok, v kombiniranem oddelku pa za 19 otrok. Slednjega bodo predvidoma odprli v začetku novega šolskega leta 2022/2023, torej 1. septembra 2022. Novi vrtec ima tudi telovadnico in velik hodnik, ki bo tudi služil kot večnamenski prostor, vsaka igralnica ima pokrito teraso, kar bo omogočilo igro zunaj tudi ob slabem vremenu oziroma zagotavljajo senco v poletnem času. Na zahodni strani so parkirne površine za zaposlene in za starše, na vzhodnem delu pa zelene površine, opremljene s certificiranimi igrali in varovalno ograjo. »To je velika pridobitev za krajevni skupnosti Bitnje in Žabnica ter šolski okoliš OŠ Stražišče Kranj. Sprejme lahko več otrok kot prejšnji, prvič tudi tiste najmlajše, starši iz okolice bodo prihranili pri času in pri gorivu, ker ne bo več voženj v bolj oddaljene vrtce, zaradi najbolj sodobne gradnje bo tudi v vrtcu manjša poraba energentov in manj izpustov toplogrednih plinov. Zahvaljujem se vsem partnerjem, ki so sodelovali pri tem lepem projektu: podjetju TIPO investicijske gradnje, podjetju Lesing, d. o. o., za dobavo in montažo notranje opreme, ArheoAlpe za opravljene arheološke raziskave, Kranjskim vrtcem, vodstvu vrtca Biba, sodelavkam in sodelavcem na občini,« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec. »Trudimo se izboljševati razmere na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, tako da že letos načrtujemo tudi zaključek gradnje prizidka OŠ Staneta Žagarja ter obnovljene stavbe na Cankarjevi 2, v kateri bodo prostori Glasbene šole Kranj in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, med drugim pa pripravljamo tudi vse potrebno za dozidavo OŠ Helene Puhar in novogradnjo vrtca Sonček.« Vsem sodelujočim se je zahvalila tudi Urša Kejžar, v. d. ravnateljice Kranjskih vrtcev. »Ideja o novem vrtcu je bila na papirju že dolga leta, zdaj pa se je končno uresničila. Novi in sodobno opremljeni vrtec bo omogočil otrokom varen razvoj na najvišji ravni in spodbudo njihovim potencialom, vzgojiteljicam pa izpolnjevanje njihovega poslanstva in kakovostne razmere za delo. Poleg moderne kuhinje in telovadnice imamo še poseben prostor za otroke, ki bi potrebovali dodatno strokovno pomoč, na kar smo še posebej ponosni.« Za popestritev programa so z dvema pesmicama poskrbeli malčki, ki so v novem vrtcu že od 1. marca, trenutno jih je v obeh oddelkih okoli trideset, nato pa jih je nagovoril tudi predsednik Krajevne skupnosti Bitnje Tomaž Ogris. »Danes je še posebej lep dan – ker končno odpiramo težko pričakovani vrtec. Lep je, lepo je tudi v njegovi okolici – hribi, zelenice in veličastna vrba pred njim. V bližini načrtujemo še zasaditev vaškega sadovnjaka, ki bo, upamo, kraj druženja za krajanke in krajane vseh generacij. Zahvaljujem se vsem, prejšnjemu in sedanjemu svetu krajevne skupnosti, mestnim svetnikom, prejšnjemu in sedanjemu županu ter vsem, ki so zaslužni, da smo danes tukaj, v teh novih prostorih.«