LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Festival bezga

Temelji na medgeneracijskem sodelovanju in učenju
Ključne besede: bezeg, Maribor, učenje
2. MEDGENERACIJSKI FESTIVAL BEZGA – MARIBOR 2021   Hortikulturno društvo Maribor nadaljuje tradicijo izvajanja trajnostnih projektov. Poglavitna naloga društva v prvih letih njegovega delovanja od leta 1869, je bila zasaditev in ureditev parkov, drevoredov in parkovnih gozdov v mestu. Društvo pa je od samega začetka delovalo tudi na področju kulture in turizma, ki ga je širilo ne le v mestu, ampak tudi v njegovi okolici. Hortikultura postaja zaradi podnebnih sprememb in vse večjemu zavedanju pomena kakovosti bivalnega okolja, vse bolj pomembna interdisciplinarna disciplina, ki povezuje različna znanja s področja naravoslovja, tehnologije in družboslovja ob upoštevanju trajnostnih oziroma družbeno odgovornih načel. Skozi zgodovino je nevladna organizacija, ki danes deluje pod imenom Hortikulturno društvo Maribor večkrat spremenila naziv, vseskozi pa ohranila skrb za ohranitev okolja in varstvo narave, skrb za naravno in kulturno dediščino ter v zadnjih letih skrb za trajnostni turizem. Svetovna turistična organizacija (World Tourism Organization) opredeljuje trajnostni turizem, kot tiste vrste turizem, ki spoštuje potrebe okolja in tam živečih ljudi, pa tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev. 2. MEDGENERACIJSKI FESTIVAL BEZGA – MARIBOR 2021 temelji na medgeneracijskem sodelovanju in učenju, ki zagotavlja prenos, izmenjavo znanja in izkušenj ter solidarno pomoč med generacijami v kriznih časih in zasleduje sledeče cilje: •           osveščati širšo javnost o pomenu varovanja narave in ohranitve okolja, •           povečati vedenje o užitnih /zdravilnih plodovih narave, •           promovirati trajnostni turizem, •           obogatiti vsebine delovanja v domovih za starejše v Mestni občini Maribor, •           lajšati težave izolacije zaradi ukrepov v zvezi z omejevanjem širjenja bolezni COVID 19, •           prispevati k družbi zdravja v najširšem pomenu besede. Prostovoljke in prostovoljci Hortikulturnega društva Maribor so v mesecu juniju, na obronkih Urbana in okoliških hribih nabrali bezgove cvetove ter jih dostavili k sodelujočim mariborskim domovom za starejše. Tam so za ta namen sestavljene skupine stanovalcev, na podlagi obstoječih receptur, pripravile bezgov sirup in ga postregle ostalim stanovalcem domov. Letošnji festival je bil izveden v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Hortikulturnim društvom Maribor, Zvezo Slovenska unija  pacientov,  Domom pod Gorco, Domom starejših občanov Tezno, Domom Danice Vogrinec, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. Častno pokroviteljstvo nad projektom je prevzel EUROPARK Maribor, največje in najsodobnejše nakupovalno središče v severovzhodni Sloveniji, ki je med drugim tudi gostitelj različnih festivalov in dogodkov. Znano je tudi po ekološki tržnici, ki razveseljuje obiskovalce z ekološko pridelanimi izdelki slovenskih ponudnikov. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je največji slovenski javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s problematiko varovanja okolja, diagnostično in javnozdravstveno mikrobiološko dejavnostjo, kemijskimi in mikrobiološkimi analizami različnih vrst vzorcev ter z raziskovalno dejavnostjo. Mikrobiološka analiza vzorcev bezgovega sirupa, ki so ga pripravili v sodelujočih domovih za starejše, je pokazala, da v sirupu ni zdravju škodljivih mikroorganizmov. Sodelujoči mariborski domovi za starejše izvajajo storitev institucionalnega varstva in ostale oblike pomoči, s katerimi se starejšim nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, varstvo, organizirana prehrana in zdravstveno varstvo. Projektno sodelujejo z različnimi deležniki v dobrobit svojih stanovalcev in širše skupnosti. Mestna občina Maribor ob izpolnjevanju zakonskih in ustavnih določil na področju socialnega in zdravstvenega varstva, uvaja tudi drugačne oblike spremljanja izzivov starajoče se družbe. V ta namen ima več posvetovalnih teles župana, kot na primer Svet za javno zdravje in okolje, Svet za starejše, Svet za invalide, itd.