LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Na Gorenjskem mreža za izposojo koles Gorenjska.bike

Zagon mreže za izposojo koles, ki povezuje pet občin, Kranj, Naklo, Tržič, Radovljico in Jesenice, je prvi korak k celovitemu in dobro podprtemu sistemu izposoje koles na Gorenjskem.
Ključne besede: Gorenjska.bike, kolesa, mreža, izposoja koles, občine, Gorenjska
Gorenjska.bike je produkt, ki je nastal v okviru operacije HITRO s KOLESOM. Tako je v sistemu Gorenjska.bike zdaj na voljo 28 postaj v kranjski občini, šest postaj v jeseniški, pet postaj v radovljiški, tri v tržiški in ena postaja v občini Naklo. V sistem se je mogoče prijaviti preko spleta (www.gorenjska.bike) ali preko aplikacije za pametne telefone MOBILN.SI. Skupaj je na razpolago 245 koles, od tega jih je okoli 60 % s pomožnim električnim pogonom (E-kolo). V sistem se občani lahko prijavijo ali preko spleta (www.gorenjska.bike) ali preko aplikacije za pametne telefone MOBILN.SI. Možna je sezonska ali mesečna izposoja. Sezonska izposoja znaša 25 € za navadna kolesa in 50 € za električna, mesečna izposoja pa je na voljo za 10 € za navadna kolesa in 20 € za električna. Pri tem pa je v tej sezoni zaradi kasnejšega odprtja le-te predviden 50-odstotni popust. »Gorenjska bike« je produkt, ki je nastal v okviru operacije Hitro s kolesom v okviru sredstev CLLD 2014-2020 na 1. javnem pozivu LAS Gorenjska košarica. Partnerji v projektu so BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (vodilni partner), Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič in CIPRA Ljubljana.