LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Gradnja blejske južne obvoznice se lahko začne

Občinski svet Občine Bled je potrdil obstoječo traso Južne razbremenilne ceste.
Ključne besede: Bled, občinski svet, obvoznica, država
Občinski svet Občine Bled je po več kot 40 letih končal agonijo in negotovosti okoli izgradnje Južne razbremenilne ceste in skozi sprejete sklepe zavzel jasno stališče, da predlogi Civilne iniciative Mlino niso uresničljivi in da Bled ostaja pri trasi, sprejeti leta 2013. To pomeni, da je Občina Bled končala s potrebnimi postopki za izgradnjo te prepotrebne razbremenilne ceste. Kot je ob zadnjem obisku na Bledu obljubil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, bo država pospešila postopke, ki so potrebni za izgradnjo, ki se tako lahko začne v začetku prihodnjega leta. Gradnja se bo začela s krožiščem v Betinskem klancu. Občina Bled je pred tem prisluhnila Civilni iniciativi Mlino in dala v presojo njihov predlog zadnjega dela poteka trase, vendar je preveritev trase s strani novega projektanta pokazala, da ta ni sprejemljiva, ravno tako soglasodajalci za ta predlog niso dali pozitivnih mnenj, kar je bilo za občinski svet dovolj, da so predlog iniciative zavrnili in potrdili obstoječo traso. Občinski svet občine Bled se zaveda problematike poteka nove ceste mimo naselja Mlino, zato nalaga županu in občinski upravi občine Bled, da skupaj z DRSI pristopi k usklajevanju omilitvenih ukrepov na veljavni trasi, ki jo določa Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južno razbremenilno cesto na Bledu, skladno z ugotovitvami preliminarne primerjave in recenzentov ter z namenom zagotovitve čim manjših vplivov na bivalno okolje. Za izvedbo teh ukrepov bo župan oblikoval delovno skupino in jo predlagal v potrditev na prvi naslednji redni seji Občinskega sveta Občine Bled. "Po mojem mnenju je bilo osrednje poslanstvo te sestave občinskega sveta in mene osebno, da traso Južne razbremenilne ceste dokončno potrdimo in s tem prekinemo leta razprav in debat o tem, kje naj bi cesta potekala. S tem rešujemo jezersko skledo, vasi Mlino, Ribno, Selo in Bodešče ter vso občino Bohinj pred nemogočimi zastoji in prometom", je zapisal blejski župan Janez Fajfar.