LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Za poplavno varnost med Mariborom in Ptujem 15 milijonov evrov

Večino denarja bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj
Ključne besede: Maribor, Ptuj, poplave
Pprebivalci štirih poplavnih območij - v Mariboru, Dupleku, Staršah in na Ptuju - so zelo veseli novice, da je služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko potrdila finančno podporo za projekt zagotovitve poplavne varnosti porečja Drave. Do leta 2023 bo tako država za poplavno varnost zagotovila nekaj manj kot 15 milijonov evrov, pri čemer bo večino denarja, 11,4 milijona evrov, prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Kot sporočajo iz mariborske enote direkcije za vode, bodo ukrepe za zmanjševanje škodljivega delovanja voda izvedli na območju Radvanja, Spodnjega Dupleka, središča Ptuja in Rogoznice, torej na območju tako imenovane ptujske Drave, ki sega od hidroelektrarne Mariborski otok do jezu Markovci na Ptujskem jezeru. Na območju Maribora bodo z varovalnimi nasipi uredili poplavno varnost v Malečniku, Celestrini in Trčovi, s suhim zadrževalnikom Pekrski in Rožnodolski potok, v Radvanjskem potoku pa bodo skupaj z Mrzlim potokom uredili struge in nov varovalni nasip. Z novimi varovalnimi nasipi oziroma zidovi bodo uredili tudi zaledne potoke Drave v Dupleku, in sicer Korenski, Dupleški in Ciglenški potok, v Staršah pa zagotovili poplavno varnost Črete, medtem ko bodo na Ptuju s suhimi zadrževalniki uredili potok Rogoznica na območju Ljudskega vrta in potok Grajena, pri potoku Vičava pa bodo sanirali erozijski spodjed. Prvi posegi so predvideni prihodnje leto, dinamika del pa bo odvisna predvsem od hitrosti priprave projektne dokumentacije, pridobivanja zemljišč in gradbenih dovoljenj ter izvedbe javnih naročil.