LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Zaključena akcija MOM in Snage

Moji odpadki, moja skrb
Ključne besede: Maribor, dopadki, Snaga
V Mariboru  se je konec prejšnjega tedna sklenila akcija in kampanja  Moji odpadki, Moja skrb.  Ker smo bili sredi epidemije, zaradi katere so socialni stiki močno omejeni, ni bilo mogoče izvesti množičnih čistilnih akcij; smo jih pa za obdobje med svetovnim dnevom voda (22. marec) in svetovnim dnevom Zemlje (20. april) v MO Maribor načrtovali več – od čiščenja reke Drave in njenega nabrežja do čiščenja Stražunskega gozda. Prestavili so jih na primernejši čas. Mestna občina Maribor pa je  občane povabila, da ob sprehodih v naravi poberejo manjše odpadke in jih bodisi odvržejo v koše in domače zbiralnike ali odnesejo na eno od zbirnih točk, ki smo jih za en dan uredili po vsej občini. Delavci Snage so  z zbirnih točk odpeljali 600 kilogramov odpadkov. Med temi je bilo 560 kilogramov mešanih odpadkov in 40 kilogramov nevarnih odpadkov. Čeprav odlaganje kosovnih in nevarnih odpadkov na zbirnih točkah ni bilo dovoljeno, so občani tja znova prinašali tudi te. Je pa bilo tokrat kosovnih odpadkov bistveno manj, kot prejšnjo sredo; takrat jih je Snaga odpeljala kar za 1160 kilogramov. Ob tem bi izpostavili zbirno točko v KS Limbuš, kjer je nekdo znova odložil več azbestnih plošč. V naravi odloženih plošč Snaga ne odpelje, ampak o odlagališču obvesti okoljski inšpektorat, ta pa izda odločbo o odstranitvi. S tem sta  Mestna občina Maribor in Snaga Maribor  sklenili kampanjo Moji odpadki, moja skrb. Vanjo so bile vključene vse mestne četrti in krajevne skupnosti, tako da so »tekmovale« v urejenosti ekoloških otokov in aktivnostih pri ravnanju z odpadki. Vse od septembra so na terenu občane spodbujali k ustreznejšemu ravnanju z odpadki na ekoloških otokih.  Informacije in izkušnje s terena so pomembno vplivale na spremembe odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne 3 gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga je mariborski nato mestni svet sprejel v začetku aprila. Na Mestni občini Maribor bodo v sodelovanju z  javnimi podjetji in drugimi partnerji še naprej pripravljali akcije, s katerimi bodo, upamo, prišli do čistejšega, bolj zdravega in urejenega mesta. Zavedamo se, da z eno kampanjo ali čistilno akcijo ne moremo veliko spremeniti. Zato pa izvedene aktivnosti gotovo dokazujejo, da je s pravimi pristopi mogoče vključevati in ozaveščati vedno več ljudi; vse s ciljem, da prepoznajo svojo vlogo v tem in prevzamejo odgovornost za lastne odpadke, so sporočili z MOM.