LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Prekategorizacijo hitre ceste skozi mesto

S tem bi se na njej ukinil vinjetni režim
Ključne besede: Občina, hitra cesta, Maribor
 Potem ko so na ministrstvu za infrastrukturo pritrdili neustreznosti kategorizacije hitre ceste skozi Maribor, na mariborski občini predlagajo ustrezno prekategorizacijo te ceste. S tem bi se na njej ukinil vinjetni režim brez potrebnega odplačila, na katerega se sklicujejo na omenjenem ministrstvu, so prepričani. "Ne zanima nas, kdo je lastnik ali upravljavec ceste, temveč da se obstoječa nepravilno kategorizirana cesta H2 kategorizira v skladu z uredbo o merilih za kategorizacijo cest, kar bo posledično pomenilo konec cestninjenja," je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedal mestni svetnik in predsednik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič. Poudaril je, da mesto ne zahteva kakšnih odpustkov temveč le vzpostavitev zakonitega stanja. Za pomoč pri doseganju tega cilja se bodo zdaj obrnili po pomoč še na predsednika vlade Marjana Šarca. "Uredbo se na pobudo ministrstva za infrastrukturo sprejme na vladi, pripravi pa jo direkcija za infrastrukturo, zato bomo zelo konkretni glede tega, čigava obveznost je to," je dodal podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved. Na ministrstvu za infrastrukturo so prejšnji teden po vnovičnem pozivu iz Maribora za ukinitev vinjet na hitri cesti skozi Maribor potrdili, da je cesta z izgradnjo vzporedne avtoceste nedvomno izgubila funkcijo prevzemanja daljinskega prometa in ohranila le lokalni promet mesta z njegovim zaledjem, zato je njena kategorizacija neustrezna. S tem odgovorom so na mariborski občini zelo zadovoljni, ne strinjajo pa se z nadaljevanjem odgovora, da se lahko spremembo doseže le odplačno. "Ko na cesti ne bo več cestninjenja, se je bo Dars z veseljem znebil, saj bo imel z njo samo stroške," je prepričan Jurišič. "V kolikor ministrica za infrastrukturo ne predlaga in vlada ne potrdi popravka nepravilne kategorizacije H2 po uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest in posledično ne spremeni uredbe o kategorizaciji državnih cest ter iz četrtega člena izloči H2 v dolžini 7,22 kilometra in jo ustrezno prekategorizirano uvrsti med glavne ceste prvega ali drugega reda, se bomo obrnili na sodno vejo oblasti," je dodal. Ukinitev vinjet na hitri cesti skozi Maribor podpirajo tudi v sosednji občini Hoče - Slivnica. Župan Marko Soršak je danes ponovil, da so zaradi tega oškodovani številni njihovi občani, ki se vozijo na delo ali po opravkih v Maribor ali severneje od njega. Podžupan Medved je danes tudi pozval državne oblasti, naj izpolnijo svoje obljube glede vlaganj v cestno infrastrukturo v tem delu države. Še posebej je mariborska občina zaskrbljena zaradi namigov, da naj bi iz državnega proračuna za prihodnji dve leti izpadla sredstva za začetek izgradnje zahodne obvoznice. Po Medvedovih besedah je nujen pospešek pri sprejemanju državnega prostorskega načrta za ta odsek, hkrati ga skrbi zastoj pri obljubljeni prekategorizaciji ceste čez Malečniški most, kar je pogoj za začetek njegove obnove. Državo je med drugim spomnil še na nujnost izgradnje podvoza Ledina in obnove državnih cest v Kamnici, Brestrnici in proti Vurberku.