LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

V Ljubljani se začenja prenova Trubarjeve ulice

Dela bodo potekala po odsekih
Ključne besede: Trubarjeva, prenova, dela, gradbišče
V ponedeljek, 25. februarja 2019, se bo začela prenova Trubarjeve ulice. Dela se bodo začela na delu od Prešernovega trga proti Resljevi cesti. Celovita prenova, ki bo ulici dala povsem nov videz, vključuje obnovo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, optične infrastrukture ter javne razsvetljave. Dela bodo začeli na začetku Trubarjeve ulice, pri Prešernovem trgu, in bodo potekala po posameznih odsekih, ki ne bodo daljši od 100 metrov. S tem želi občina zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje objektov ob gradbišču, uporabnike pa bodo sproti obveščali o časovnici del. Ker bo občasno oviran dostop do stanovanjskih in poslovnih prostorov, tamkajšnje stanovalce in uporabnike prosijo za razumevanje in potrpežljivost. V okviru prenove bodo prenovili tudi priključne ulice, in sicer Obrežno stezo, ulico Za čreslom, Kastelčevo, Znamenjsko in Usnjarsko ulico do Petkovškovega nabrežja na jugu, Resljevo cesto do Zmajskega mostu ter Prečno in Vidovdansko ulico na severu. Projekt prenove so pripravili v biroju ATELIERarhitekti, in je razdeljen na tri faze: 1. faza: od Prešernovega trga do Resljeve ceste 2. faza: od Resljeve ceste do Vidovdanske ulice 3. faza: od Vidovdanske ulice do Rozmanove ulice Prenova celotne Trubarjeve ulice bo predvidoma trajala do juniia prihodnje leto.