LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Celje ima dva podžupana in pooblaščenca župana

Župan Bojan Šrot je imenoval novega podžupana in pooblaščenca župana
Ključne besede: Pooblaščenec župana, Stane Rozman, Bojan Šrot, Vladimir Ljubek
Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je za mandatno obdobje 2018-2022 imenoval novega podžupana in pooblaščenca župana.   Funkcijo podžupana bo nepoklicno opravljal Vladimir Ljubek, ki bo županu pomagal pri njegovem delu ter opravljal posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga bo župan pooblastil. Vladimir Ljubek bo pristojen za naloge na področju delovanja ožjih delov in društev na območju občine, nadomeščal bo tudi župana v primeru njegove odsotnosti.   Pooblaščenec župana na področju družbenih dejavnosti, razen v zadevah, ki se nanašajo na Pokrajinski muzej Celje, pa bo v tem mandatu Stane Rozman.