LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Vaja Potres 2018

Na Celjskem bo danes in jutri večkrat zatulila sirena
Ključne besede: Vaja, Potres 2018, Cinkarna Celje, reševalci, Splošna bolnišnica Celje
Danes in jutri bo v štirih občinah celjske regije – v Velenju, Celju, Žalcu in Laškem potekala regijska vaja Potres 2018. Predpostavka vaje je, da je območje prizadel potres osme stopnje po evropski potresni lestvici. Namen vaje je med drugim preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskih in občinskih načrtih zaščite in reševanja ob potresu ter preveriti komuniciranje in sodelovanje med posameznimi reševalnimi enotami in službami. V Celju bo sirena prvič zatulila v petek okoli 10.30 ure, in sicer v Cinkarni Celje, kjer so se prav tako vključili v vajo. Vaja bo simulirala potres na Celjskem, posledica le-tega pa bo požar in kemična nesreča. Poleg Cinkarne v Celju sodeluje tudi celjska bolnišnica, glavnina dogodkov pa bo v  soboto v Urgentnem centru Celje. Zato bo delo tam potekalo v posebnih pogojih. Pacienti z nujnimi stanji bodo obravnavani nemoteno, obravnava ostalih pacientov pa bo verjetno potekala dalj časa.  „Vaja, ki je pri nas načrtovana v smislu preverjanja zmogljivosti Splošne bolnišnice Celje v primeru množične nesreče  in načina ukrepanja ob tovrstnih nesrečah, bo hkrati služila tudi kot najvišja stopnja usposabljanja vseh sodelujočih v čim bolj realnih razmerah. V petek bo vaja potekala tako, da obiskovalcem bolnišnice ne bo vidna, v soboto pa bodo nekateri prostori Urgentnega centra Celje po razglasu nesreče preurejeni za sprejem poškodovancev, ki jih bodo v bolnišnico pripeljali z mesta naravne nesreče,“ so sporočili iz bolnišnice. Posebna pozornost v Celju bo namenjena tudi izvedbi protipoplavne zaščite s tehničnimi sredstvi (t.i. protipoplavnimi zagatnicami), kar je novost in se v prakso uvaja prvič. Izvedba te praktične vaje bo v soboto od 8. do 13. ure pri mostu čez Voglajno na Teharski cesti, zato bo na tem odseku popolna zapora ceste od 8. do 13. ure. Obvoz bo urejen. Ogled te praktične vaje za zainteresirano javnost bo možen izven operativnega območja in vadbenega prizorišča. Vajo bodo na nivoju občine spremljali strokovni opazovalci Uprave RS za zaščito in reševanje ter Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.    V Velenju bo glavnina dogodkov v soboto, ko bodo v stari elektrarni simulirali porušitev šole s 30 poškodovanimi, na območju stadiona pa bodo s policijo prvič izvedli vajo iskanja osebe. V Laškem bo vaja potekala na Mestni ulici v Kraševčevi cesti, teoretični del v petek, praktični del, ki ga bodo lahko spremljali tudi mimoidoči, pa bo v soboto dopoldne. V Žalcu pa bo ta vaja potekala predvsem na območju Vrbja in Pernovega. V vseh vajah bo skupaj sodelovalo več kot 700 pripadnikov reševalnih služb.