LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

V Kranju sprememba prehodov za pešce

Za boljši pretok prometa na Koroški cesti začasno ukinjajo prehoda za pešce
Ključne besede: Kranj, Koroška cesta, zapora, prenova mostu, Savski otok
Dolgo pričakovana prenova mostu čez Savo nad Savskem otoku je poleg delovnih aktivnosti prinesla tudi manj prijetne velike prometne obremenitve obvoznih cest. Zlasti preobremenjena je Koroška cesta, ki predstavlja najbližji obvoz zaprte državne ceste. Boljši pretok prometa redarji in policisti zagotavljajo z usmerjanjem vozil v ključnih križiščih in krožiščih ter urejanjem skupinskega prehajanja pešcev preko prehodov na južnem delu Koroške ceste.  Mestna občina Kranj, Policijska uprava Kranj in Medobčinski inšpektorat Kranj so se odločili, da za boljši pretok prometa po Koroški cesti v času prenove mostu nad Savskim otokom začasno ukinejo dva (manj frekventna) prehoda za pešce, in sicer na vrhu Jelenovega klanca ter ob krožnem križišču Koroške in Bleiweisove ceste na južnem kraku. Sprememba bo predvidoma začela veljati v petek, 19. oktobra 2018. Pešce bodo na spremembo in da prehoda na lokaciji, kjer so ga navajeni, začasno ni več, opozarjali tudi posebne table in jih usmerjali k najbližjemu »veljavnemu« cestnemu prehodu.