LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru

V prihodnjih dneh se bo pričelo urejanje manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru
Ključne besede: Ljutomer, kolesarska steza, investicija, pločnik
Občina Ljutomer je na razpis Ministrstva za infrastrukturo prijavila ureditev manjkajoče kolesarske povezave na relaciji Rajh Nade ulica – Ulica Slavka Osterca – Prešernova ulica.  Vloga je bila ugodno rešena, Občina Ljutomer pa je pridobila dobrih 65 tisoč evrov. Dela bo izvajalo podjetje Nograd iz Hotize, ki je bilo na razpisu izbrano kot najugodnejši ponudnik. Vrednost del znaša nekaj več kot 270 tisoč evrov. V sklopu investicije se bosta uredila obojestranska kolesarska steza in pločnik v dolžini 850 metrov (na vsaki strani regionalne ceste po 425 metrov). Urejena bo tudi javna razsvetljava, prečkanja čez regionalno cesto ter uvozi v Ulico generala Maistra in Ulico Viktorja Kukovca, kateri bodo skladno z zahtevami razpisa dvignjeni in bodo dajali prednost kolesarjem pred avtomobili. V sklopu investicije bosta postavljena še dva števca za kolesarje, ki bosta spodbujala samo kolesarjenje, po drugi stani pa bosta pridobivala podatke, ki jih bo Občina Ljutomer lahko koristno uporabila.