LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

V Tržiču krožišče pri Sokolnici

Zaradi del je obvoz za mesto Tržič čez Pristavo ali Podljubelj
Ključne besede: Tržič, Sokolica, krožišče, EU, kohezija
Križišč Sokolnica se bo preoblikovalo v krožno križišče z ureditvijo prehodov za pešce, površin za pešce, pločnikov ter napravami in ukrepi za umirjanje prometa.  V okviru operacije bodo zgrajeni naslednji objekti oz. postavljene naprave: površine za peš promet, površine križišča za motorni promet, prometna signalizacija, površine za umirjanje prometa, javna razsvetljava, prestavitev elektrovodov, vodovod, fekalna kanalizacija, parkovne in druge ureditve ter urbana oprema. Namen investicije je rekonstrukcija ene izmed najnevarnejših točk za pešce v občini Tržič z namenom izboljšanja prometne varnosti pešcev in drugih udeležencev v prometu. SKUPAJ CELOTNA VREDNOST OPERACIJE: 696.924,62 EURPredvidena višina sofinanciranja operacije iz državnega proračuna: 141.951,90 EURSredstva EU 85 % (KS): 120.659,11Nacionalni delež (15 %): 21.292,79