LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

V Vodicah obnovljena cesta

Minister Gašperšič: Cilj je začeti graditi vodiško obvoznico v 2019
Ključne besede: Vodice, cesta, obvoznica, Gašperšič
Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič si je z županom Vodic Acom Francem Šuštarjem ogledal obnovljeno državno cesto skozi Vodice. Obnovo sta financirali Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) v višini 434 tisoč evrov in Občina Vodice v višini 23 tisoč evrov. Cilj investicije je bil izboljšati prometno varnost skozi Vodice. V sklopu del so bila urejena križišča, priključki in uvozi, površine za pešce ter semaforizacija prehoda za pešce. Urejena je bila prometna signalizacija, oprema in cestna razsvetljava, postavljen je bil stacionarni radar, poenotene omejitve hitrosti na Kamniški cesti za vsa vozila na 40 km/h, prestavljeni in zaščiteni so bili tudi komunalni vodi. »Vemo, da gre za zelo obremenjeno cesto – tudi s tovornim prometom in zaradi zožitev je bila zelo nevarna za krajane in pešce. Kritično stanje smo zdaj izboljšali, a zaradi velike gostote prometa to ni rešitev. Nujna je izgradnja obvoznice mimo Vodic,« je poudaril  minister. Po tej cesti se povprečno vozi 10.000 vozil na dan, od tega 1.700 težkih vozil. »Cilj je, da se bo gradnja obvoznice začela leta 2019,« je napovedal minister Gašperšič in dodal, da bo obvoznica naselje razbremenila tranzitnega prometa in bistveno izboljšala bivanjske razmere v njem. Že naslednje leto pa se bo začel graditi manjkajoči odsek mengeške obvoznice. Zanj je že pridobljenih 99 odstotkov zemljišč, naslednje leto bo končana novelacija projektne dokumentacije in oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Mengeška in vodiška obvoznica sta del cestne povezave Želodnik–Mengeš–Vodice oz. povezave med gorenjskim in štajerskim krakom avtoceste. »Ta povezava je prioriteta na območju okoli Ljubljane,« je poudaril minister, ki se je srečal tudi z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom. Dogovorila sta se, da se bo takoj po končani obvoznici mimo Vodic začela graditi tudi obvoznico