LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Pod Pohorjem prenova

Avtobusno postajališče z nadstreškom
Ključne besede: Pohorje, avtobusi, prenova
Z izgradnjo nove spodnje postaje vzpenjače, porasta lokalov v okolici in večjega zanimanja za Pohorje čez celo leto, vznožje Pohorja potrebuje spremembe in preureditve.  Območje spodnje postaje vzpenjače na Pohorju se je zadnjih par desetletij razvijalo v priljubljeno točko, kjer so se obiskovalci zbirali, srečevali, ustavljali, vendar se sam prostor ni razvijal skladno z novimi funkcijami, kot je izgradnja nove spodnje postaje vzpenjače, obstoječa ureditev tudi ni predvidela lokalov, ki so se v okolici razvili. Zato je MO Maribor pristopila k celoviti prenovi avtobusnega postajališča pri spodnji postaji vzpenjače, da zagotovi primerno in dolgoročno rešitev. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje AU Arhitekti, na javnem razpisu je za izvajalca del bilo kot najbolj ugoden ponudnik izbrano podjetje Tlakovci Podlesnik, d. o. o., preureditvena dela bodo izvedena v višini 120.920 EUR z DDV, zaključek del je predviden do konca leta 2017. Koncept preureditve avtobusnega postajališča bo ukinilo parkirišče pred glavnim vhodom v postajo Pohorske vzpenjače, vzpostavi se večja ploščad, ki predstavlja vstopno območje v objekt vzpenjače in tudi deluje v funkciji urbane površine, ki označuje prehod iz mesta v naravo. Mirujoči promet se prestavi na obstoječe parkirne površine, na območju Pohorske vzpenjače se zagotovijo površine parkiranja vozil za invalide, taksi službo, javni potniški promet, kolesarje, pešce ter električna vozila Avant2Go (dostop bo omejen s potopnim valjem). Na območje bo na podlagi dovoljenja omogočen tudi dostop dostavnim vozilom, prav tako tudi  vsem intervencijskim službam (veljale bodo že obstoječe kartice za peš cono). Avtobusno postajališče se bo uredilo z nadstreškom, na prenovljeni ploščadi bo urejena hortikulturna ureditev, postavila se bo urbana oprema (luči, koši, klopi,…). S preureditvijo bo prostor služil kot odprta urbana površina za vse obiskovalce Pohorja in omogočal nemoten dostop za javni mestni potniški promet.