LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Upad trgovine v mestnem središču

Maribor z EU projektom
Ključne besede: Maribor, rojekt, EU
Trgovska dejavnost v mestnih središčih upada. To pa je  izziv urbanim območjem, kot je Maribor, in predstavlja predvsem ureditev trajnostne mobilnosti. Odgovore partnerji iščejo skozi sodelovanje v evropskem projektu, namenjenemu izmenjavi dobrih praks pri aktivnostih in strategijah za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževalcev, ki so posledica prevoza blaga. Strokovnjaki partnerskih mest s področja prometa so jeseni začeli z izmenjavo dobrih praks na izobraževanjih v mestih Reggio Emilia in Almada, kjer so predstavili dobre primere prometnih režimov v ožjih mestnih središčih in peš conah, načine širjenja peš con, uporabe električnih vozil v javnem prometu ter izboljšanje sistema potniškega prometa, sistemov park & ride in logističnih centrov v mestih. Zbiranje podatkov so jeseni izvedli s pomočjo anket, ki so jih opravili med obiskovalci mestnega jedra in trgovci ter lastniki in najemniki lokalov. Podatke bodo v času trajanja projekta zbirali v treh intervalih, naslednji bo ob pripravi akcijskega načrta za znižanje emisij ogljikovega dioksida iz naslova prevoza blaga, ko bodo pozornost namenili ureditvi dostave blaga trgovinam, podjetjem in gostinskim lokalom v mestnem središču. Kot poudarjajo na Mestni občini Maribor, bodo zbrane informacije koristile pri razumevanju dostave blaga, potovalnih navadah potrošnikov in obiskovalcev, kot sta način in pogostost prihoda v mestno središče, koliko časa ti namenijo za nakupe in kako ocenjujejo atraktivnost nakupovalnega območja v mestnem jedru. Že zdaj so zbrali pobude in mnenja lastnikov trgovin in gostinskih lokalov o urejenosti mestnega središča, v okviru projekta pa se bodo ob urejanju prometa v peš coni trudili tudi za njihovo večjo atraktivnost in s tem povečanje obiska starega mestnega jedra. Kot kažejo statistike, je potenciala za izboljšanje stanja veliko. Skoraj dve tretjini vseh poti, ki so v Evropski uniji povezane z nakupi, ljudje še vedno opravijo z avtomobili in skoraj vse dobrine so še vedno dostavljene z motoriziranimi oblikami prevoza. Zanimiv je podatek iz Nizozemske, kjer je v povezavi s trgovsko dejavnostjo porabljenih 7,2 milijarde kilometrov, to pa pomeni dobra milijardo kilogramov CO2 letno, pri čemer je tretjina vseh poti krajša od petih kilometrov.