LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Kranj je "lažji" za 120 kubikov odpadkov

Kranj je čistilo 4000 prostovoljcev
Ključne besede: Kranj, čistilna akcija, prostovoljci, odpadki
Kranjski taborniki v sodelovanju z Mestno občino Kranj že 15 let organizirajo čistilno akcijo Očistimo Kranj - Kranj ni več usran. Zadnja leta organizatorji z veseljem opažajo, da se količine zbranih odpadkov zmanjšuje, kar potrjuje zavedanje ljudi o sobivanju z okoljem, ki izkazano spoštljivost do narave vrača v enaki meri. V tej največji gorenjski čistilni akciji sodelujejo vse starostne skupine, od osnovnošolcev do upokojencev. Glavna območja čiščenja so bila letos kanjon Kokre, Savski drevored, okolica prijavljenih šol in vrtcev ter območja po izbiri prijavljenih društev in krajevnih skupnosti. Četudi je vreme pri organizaciji dogodkov na prostem največja spremenljivka, ki vpliva na obiskanost akcije, pa organizatorji opažajo stalnost obiska. Glede na število pridruženih in podobni obseg čiščenega območja je glede na zbrane količine odpadkov v naravi sklepati, da se zavest o neprimernosti odlaganja teh odpadkov utrjuje. Letos je bilo skupno zbranih 120,75 m3 odpadkov (ta količina predstavlja kar 8 polnih smetarskih vozil Komunale Kranj), v letu 2016 je bilo zbranih 150 m3, še leto prej pa kar 214 m3 (v to količino so vštete tudi zbrane količine iz sočasne akcije Očistimo podstrešja v KS center). Klemen Markelj, v letu 2016 s plaketo Mestne občine Kranj nagrajeni tabornik, organizacijski vodja in pobudnik akcije, ki predstavlja največjo skupno čistilno akcija na Gorenjskem, saj v skrbi za okolje v enem dnevu združi več kot 4000 prebivalcev Mestne občine Kranj, je povedal: »Z akcijo smo vsi zelo zadovoljni, ker se je spet nabralo kar nekaj smeti, ki jih brezvestni občani mečejo v naravo, namesto da bi jih odpeljali na deponijo odpadkov ali pa vrgli v koš. Našteli smo približno 4000 udeležencev, od tega je bilo približno 2800 osnovnošolcev, srednješolcev, v soboto pa nekaj čez tisoč udeležencev.« Poleg čiščenja se je na Glavnem trgu v Kranju odvijal tudi spremljevalni program, ki je bil letos v znamenju »recikliranja«, saj so zbirali elektronske in električne odpadke ter baterije, obiskovalci so lahko obiskali in spoznali potujočo učilnico ZEOS Etransformer, izmenjali igrače ... Na temo »Prihodnost si krojim, za odpadke poskrbim« so taborniki oblikovali skulpturo iz smeti, pisali dobre misli, oblikovali in risali izdelke. Na priložnostni fotografski razstavi, ki so jo postavili na Prešernovi ulici, so predstavili pretekle čistilne akcije, izbrali pa so tudi »najsmet« akcije in pekli odlične taborniške palačinke. Fundacija Vincenca Drakslerja in ZEOS, ki je dan prej v Kranju namestil 15 uličnih zbiralnikov e-odpadkov, sta na Glavnem trgu predstavila svojo dejavnost. V okviru akcije se je predstavila tudi Komunala Kranj, ki je obiskovalcem predstavila pravilno ločevanje odpadkov.