LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Turistična zveza Ljutomer z novim vodstvom

Načrtujejo kar nekaj novosti
Ključne besede: turistična zveza, Ljutomer, turistična društva, novosti, prenova, načrti
Turistično zvezo sestavlja devet turističnih društev, ki so na februarskem občnem zboru za prihodnja štiri leta izvolila novo vodstvo – nova predsednica je občinske turistične zveze je postala Marija Gaube iz Turističnega društva Stara cesta. Na prvi seji upravnega in nadzornega sveta zveze pa so izvolili še tajnika in blagajnika - na mesto tajnika je bila predlagana Sara Karba iz Turističnega društva Ljutomer, na mesto blagajničarke pa Tanja Zanjkovič iz Turistično kulturnega društva Mak Pristava, obe sta dobili soglasno podporo vseh prisotnih turističnih društev. Na seji so društva soglasno sprejela tudi načrt dela za letošnje leto, v katerem so si zastavili aktivno sodelovanje in promocijo turizma in občine Ljutomer na prireditvah turističnih društev, občine, Pomurske turistične zveze in Turistične zveze Slovenije. Prenovila se bo tudi celostna grafična podoba zveze, izvedla pa se bo tudi strokovna ekskurzija za turistična društva članice občinske turistične zveze.