LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Civilna zaščita je nepogrešljiva

V Kostanjevici na Krki podelili priznanja najbolj zalužnim
Ključne besede: 1. marec, dan civilne zaščite, priznanja, Posavje
Z obeležitvijo 1. marca kot dneva Civilne zaščite želijo okrepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter njeno vlogo pri tem, da ljudi obvaruje pred nesrečami ali nudi pomoč, ko je to potrebno. V počastitev tega dne najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite podelijo priznanja. Na državni ravni so jih podelili 1. marca zvečer na Brdu pri Kranju, kjer sta plaketo Civilne zaščite kot priznanje za življenjsko delo, posebne zasluge ter izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi in njihovega premoženja prejela tudi dva Posavca - Stanislav Dvoršek in Jožef Kos, srebrni znak pa so podelili Zdravstvenemu domu Sevnica.   Dvoršek je življenje posvetil gasilstvu in tam opravljal poleg operativnih nalog tudi različne funkcije. Ob poplavah v Srbiji in BIH leta 2014 je bil glavni pobudnik in organizator zbiranja humanitarne pomoči v matičnem društvu. Kos pa je bil dolgoletni poveljnik Civilne zaščite za Posavje. Udeleževal se je usposabljanj in izobraževanj na področju zaščite in reševanja, ob naravnih in drugih nesrečah je suvereno vodil aktivnosti na ravni Posavja, še posebej ob poplavah v leta 2010 in 2014 ter ob največji nesreči na vodi v Sloveniji, ki se je leta 2008 zgodila na Blanci. S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju Civilne zaščite v Posavju je pripomogel, da so se aktivnosti na terenu v času nesreč izvajale preudarno, varno za občane in z najmanjšimi možnimi posledicami v okolju.   Sinoči pa so v Kostanjevici na Krki podelili priznanja še na ravni posavske regije. Srebrni znak Civilne zaščite sta prejela pripadnik Slovenske vojske Ivan Arnejčič in Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž, bronasti znak pa so prejeli Cirila Gradišar in Sandi Tršinar iz Kostanjevice na Krki, Vincenc Knez in Rafael Blas iz Sevnice, Roman Zakšek iz Brežic ter 15. polk vojaškega letalstva vojašnice Jerneja Molana iz Cerkelj ob Krki. Slavnostni govornik na prireditvi je bil generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But.