LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Beljenje lanu

Industrijska rastlina s številnimi pozitivnimi učinki
Ključne besede: lan, delavnica
Delavnica "Parjenja lanenih štrenj s pepelovim lugom", je ena od številnih v nizu delavnic in dogodkov v okviru projekta »Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje«. Gre za partnerstvo, ki ga izvajajo Krajinski park Kolpa, RIC Bela krajina in ZIK Črnomelj. Delo je potekalo gladko in v prijetnem vzdušju, mentorice iz širše okolice Adlešičev pa so delile nasvete in praktično prikazovale postopke beljenja lanu. Naslednja faza projekta bo snovanje osnutka na krosna (belokranjske statve), čemur bo sledilo tkanje platna, kar pa bo šele osnova za finalizacijo projekta - oblikovanje in izdelovanje novih izdelkov iz lanenega platna. Vsi postopki izobraževanja, ki se v projektu izvajajo pa koristijo obema stranema: tako mentoricam, ki imajo možnost posredovati svoja redka in zelo pomembna znanja o predelavi lanu, kakor širokemu krogu slušateljev, ki se usposabljajo za samostojno izvajanje teh in drugih postopkov pridelave in predelave lanu. Lan ima tudi pomembno vlogo pri ohranjanju narave, saj je industrijska rastlina, ki jo lahko zaradi nezahtevnosti pridelujemo kjerkoli, preprečuje pa tudi zaraščanje kmetijskih površin. Predvsem pa lahko tisti, ki laneno obleko nosijo to tudi kadarkoli "obnovijo" - torej gre za trajnostno gospodarjenje z obleko in drugimi uporabnimi dobrinami.