LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Radio ostaja medij z najbolj razširjenim občinstvom

Svetovni dan radia
Ključne besede: Radio, Unesco, svetovni dan, Statistični urad
Danes obeležujemo svetovni dan radia. "Radio nas obvešča in spreminja preko razvedrila, informacij in udeležbe poslušalcev. Če imaš radio, nisi nikoli sam - v radiu imaš vedno prijatelja," so ob tej priložnosti zapisali v Unescu. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je leta 2015 v Sloveniji delovalo 86 radijskih programov.Radio doseže več kot 95 odstotkov prebivalcev sveta Radio je še vedno najbolj dinamičen, odziven in privlačen medij, ki se zna prilagoditi spremembam 21. stoletja ter ponuja nove načine interakcije in sodelovanja. Radio združuje skupnosti in ustvarja pozitiven dialog za spremembe, so še zapisali v Unescu.Unesco je z razglasitvijo 13. februarja za svetovni dan radia želel spodbuditi mednarodno sodelovanje med radijskimi ustanovami in razširjanje informacij po radiu. Radio doseže več kot 95 odstotkov prebivalcev sveta ne glede na njihov družbeni položaj in tako ostaja medij z najbolj razširjenim občinstvom.Glede na zadnje statistične podatke, ki jih ponuja Surs, je leta 2015 v Sloveniji delovalo 86 radijskih programov, od teh jih je bilo 34 s statusom posebnega pomena. Nekateri so bili sicer vključeni v radijske mreže.Največji del zavzemal glasbeni programRadijski programi so tedaj ponudili 539.213 ur programa iz matičnega studia, od tega 493.450 ali približno 92 odstotkov ur različnih zvrsti pripravljenega programa, kar je skoraj šestkrat več kot leta 1991, preostalo so bili oglasi in promocijski ali podoben program. Od zvrsti predvajanega radijskega programa brez oglasnega in promocijskega programa je v 2015 daleč največji del, več kot 68 odstotkov, zavzemal glasbeni program. Od tega je bilo 89 odstotkov zabavne in popularne glasbe, preostalo sta bili resna in druga glasba.Razvedrilnemu programu je bilo tedaj odmerjenega nekaj več kot 11 odstotkov, govornemu programu, kamor spada ves informativni program, kultura, znanost, izobraževalni in igrani program ter pogovorne oddaje, 18 odstotkov, športu pa nekaj več kot odstotek programskega časa.Radijske organizacije ponujajo še dodatne storitve, najpogosteje spletno stran in prometne informacije, še navaja Surs. Glede na njihov vprašalnik iz leta 2014 redni uporabniki interneta radi prisluhnejo tudi spletnim radijskim postajam. (pb, STA)