LIVE           051300300   0802255         Frekvence
Deželak junak
 

Nova knjižnica v Radovljici še letos!

Župan napoveduje odprtje knjižnice za občinski praznik 11. decembra
Ključne besede: Radovljica, knjižnica, Vurnikov trg, investicija
Med večjimi načrtovani investicijami letos je dokončanje nove zgradbe knjižnice (2,775 milijona evrov) Na javnem razpisu je občina Radovljica za dokončanje gradbenih del na objektu nove knjižnice na Vurnikovem trgu v Radovljici kot najugodnejšega ponudnika izbrala družbo Javna razsvetljava. Rok za zaključek vseh gradbenih del je konec letošnjega leta. Pogodbena cena znaša 2,4 milijona evrov. Izvajalec je v decembru lani že začel nameščati ogrodje in fasadne plošče. V proračunih so zagotovljena tudi sredstva za gradbeni nadzor, stroške, povezane s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, ter za načrte za preostalo notranjo opremo nove knjižnice in njen nakup. Odprtje nove knjižnice pa župan napoveduje za občinski praznik 11. decembra. Za zgradbo obstoječe knjižnice bo letos izdelana prostorska presoja za dejavnost medgeneracijskega centra, v letu 2018 pa je načrtovana priprava projektne dokumentacije za obnovo stavbe in prilagoditev novi dejavnosti.