LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Obnova vrtca in šole zaključena

V Krškem več milijonov za vrtec v Leskovcu in šolo na Vidmu
Ključne besede: krško, vrtec Leskovec, šola, na Vidmu, obnova
V Krški občini v teh dneh zaključujejo dve veliki naložbi na področju šolstva. Po obnovi šole v Leskovcu pri Krškem je zdaj končana tudi dozidava, rekonstrukcija in preureditev prostorov vrtca pri šoli. 90 malčkov v petih oddelkih se je tako včeraj lahko vrnilo v svoje prostore. Kot je povedal župan Miran Stanko, je bil osnovni cilj obnove energetska sanacija, da bo objekt energetsko varčen, hkrati pa se je s preureditvami prostorov približal optimalnim normativom predšolske vzgoje.   Dela so poleg energetske sanacije zajemala še dozidavo teras in igralnice na južni strani, razširitev vhoda v vrtec, dozidavo razdelilne kuhinje, pralnice in shrambe na severni strani, rekonstrukcijo in razširitev sanitarij in pomožnih prostorov, prenovo dotrajanih instalacij, izvedbo aktivnih in pasivnih protipožarnih ukrepov in zunanjo ureditev. Naložba je vredna 950.000 evrov.   Občini Krško je bilo za to naložbo omogočeno črpanje sredstev z naslova sofinanciranja stavb v občinski lasti v skupni višini nekaj več kot 662.000 evrov, od tega 351.000 evrov nepovratnih sredstev in 311.000 evrov povratnih sredstev, razliko pa bo občina krila iz občinskega proračuna.   Ob 45-letnici obnovljena šola na Vidmu   Krška občina je zaključila tudi obnovo OŠ Jurija Dalmatina na Vidmu, ki jo je začela že leta 2014. Najprej so stavbo energetsko sanirali, leto kasneje so nadaljevali s celovito prenovo kuhinje, jedilnice, zunanjih površin in učilnic na predmetni stopnji. Lani so prenovili še preostali del šole in bazen.   Celotna naložba je stala 5,5 milijona evrov. Za energetsko sanacijo, vredno 1,65 milijona evrov, je krška občina pridobila nekaj več kot milijon evrov iz evropskega kohezijskega sklada, preostali del večletne naložbe pa so pokrili sami. Za prenovo šolskih prostorov so namenili 3,85 milijona evrov.   Šola letos praznuje 45 let delovanja in jo v tem šolskem letu obiskuje 756 učencev.