LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

V starem Kranju odslej še več varnosti za stanovalce in obiskovalce

Novosti prometne ureditve v starem mestnem jedru Kranja
Ključne besede: staro mestno jedro, Kranj, ureditev, ukrep, dovolilnice
Mestna občina Kranj je pri analizi podatkov o vstopih in izstopih v mestno jedro ugotovila, da vsak dan v letu v staro mestno jedro pripelje kar 80 osebnih vozil več, kot jih odpelje. Med te štejejo vozila, ki imajo zabeležen vstop v staro mesto, ne pa tudi izstopa. Mesečno to znaša vsaj 2400 nezabeleženih izstopov oziroma kršitev. Nadaljnja analiza je pokazala, da je največ nezabeleženih izstopov posledica zlorab kartic imetnikov dovolilnic, predvsem pri vozilih, ki so v staro mestno jedro vstopila s parkirnim listkom, v izogib plačilu pa jim je bil nato omogočen izstop z uporabo kartice. Obenem so bile ugotovljene tudi ponavljajoče se kršitve voznikov, ki vstopijo v mestno jedro zgolj zato, da se izognejo prometni konici in semaforiziranim križiščem. Iz soseske Planina bi ob upoštevanju vseh pravil potrebovali do Zlatega polja približno deset minut (ob rdečem valu), s kršitvijo vstopa in izstopa pa bi isto pot opravili v zgolj dveh minutah. Novosti prometne ureditve v starem mestnem jedru Kranja Od ponedeljka, 30. januarja 2017, bodo obvozne poti onemogočene, saj bo tako vstop kot tudi izstop možen le še na isti vstopni/izstopni točki: - To pomeni, če v mestno jedro vstopite pri Mestni knjižnici Kranj, morate tam tudi izstopiti. - Če vstopate v mestno jedro prek vstopne točke pri Čebelici, morate prek te točke tudi izstopiti. Obenem velja tudi načelo enkraten vstop – enkraten izstop: - Torej, ko enkrat vstopite v mestno jedro, morate tudi z isto kartico izstopiti. - Če se s kartico nekomu omogoči vstop ali izstop na območje za pešce, se s tem onemogoči lasten vstop ali izstop z območja za pešce. Za ustrezno obveščenost obiskovalcev in imetnikov dovolilnic o novostih, ki bodo zajezile kršitve vstopov in izstopov v mestno jedro, bo Mestna občina Kranj še pred uveljavitvijo sprememb poskrbela z naslednjimi aktivnostmi: - O isti vstopni in izhodni točki obveščajo nove table pri vstopu v staro mestno jedro. - Novosti so opisane v letaku, ki ga bodo prejela vsa gospodinjstva na območju KS Center, Zlato polje, Vodovodni stolp, Planina, Primskovo, Huje, Bratov Smuk. - Posebej bodo pisno obveščeni vsi imetniki dovolilnic, ki ne prihajajo z omenjenih območij. - Na vseh vstopnih točkah v mestno jedro bodo o novosti obveščali študentje. - Na dan uveljavitve sprememb pa bo poskrbljeno tudi za dežurstvo, in sicer vse od 4. ure zjutraj pa do 22. ure zvečer. Osebje bo opremljeno z letaki in kartico, s katero bodo omogočali prehod vsem tistim, ki za spremembo morda še ne bi slišali oziroma o spremembah s strani imetnikov dovolilnic posebej ne bi bili obveščeni. Pri tem veseli tudi podatek, da je v starem Kranju iz dneva v dan več obiskovalcev. Potem ko so v zadnjih dveh letih s ponudbo napolnili 16 praznih lokalov, butikov in trgovin, so zabeležili večji obisk tako domačinov kot tudi turistov. Po podatkih Zavoda za turizem in kulturo Kranj se je obisk turistov povečal za kar 25 odstotkov (v decembru je delež zaradi Prešernega decembra še večji). Skrb Mestne občine Kranj, da zagotovi pogoje za višjo kakovost bivanja in preživljanje prostega časa v starem Kranju, ostaja stalna naloga za naprej in izziv za nove vsebine v kulisi starega mesta.