LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Plazovne info točke tudi v Julijskih Alpah

Društvo Freeapproved poskrbelo za nove table, ki obiskovalce opozarjajo na nevarnost plazov
Ključne besede: plaz, Julijske alpe, table, Pokljuka, društvo Freeapproved
Število domačih in tujih obiskovalcev gora v zimskem času se je zadnja leta močno povečalo. Med njimi so alpinisti, pohodniki, krpljarji, turni smučarji, freeriderji in celo družine z majhnimi otroki (npr. na saneh). Nekateri med njimi se namenoma izpostavljajo nevarnosti snežnih plazov; mnogi pa se te nevarnosti sploh ne zavedajo. Zato so člani športnega društva Freeapproved iz Ljubljane dali lani pobudo za namestitev plazovnih informacijskih tabel na najbolj obiskanih izhodiščnih točkah za zimske izlete v Triglavskem narodnem parku. Po več kot pol leta jim je uspelo pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, Triglavskega narodnega parka ter Agencije za Okolje in prostor RS; tako so bile izpolnjene vse formalne zahteve za izdelavo in namestitev tabel. Prejšnji konec tedna, tik pred sneženjem, so na Pokljuki postavili prvi plazovni informacijski tabli v Julijskih Alpah. V naslednjih tednih bodo postavili še tri take table, in sicer v alpskih dolinah Tamar in Krma ter na smučišču Vogel. S plazovnimi informacijskimi tablami želijo izboljšati obveščenost in ozaveščenost zimskih obiskovalcev gora ter prispevati k njihovemu učinkovitejšemu prepoznavanju aktualne plazovne nevarnosti. Obiskovalci lahko na plazovni informacijski tabli preberejo, v katerih okoliščinah se sproži snežni plaz in kako lahko na izletu sami prepoznajo plazovno nevarnost. Poznavanje okoliščin za nastanek snežnih plazov ter opazovanje okolice med gibanjem v gorah namreč pomembno zmanjšata ogroženost zimskih obiskovalcev gora (pohodnikov, alpinistov, turnih smučarjev ...). Na tabli je nameščena tudi naprava za samodejno preverjanje delovanja lavinske žolne.