LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Uspešno rešujejo stanovanjsko problematiko

V Velenju so lani rešili 124 stanovanjskih problemov
Ključne besede: Velenje, neprofitna stanovanja, prosilci, Gorica
Septembra leta 2015 so v Velenju zaključili z gradnjo Poslovno stanovanjskega objekta Gorica, v okviru katerega je velenjska občina pridobila kar 132 neprofitnih stanovanj. Tako so lani podelili kar 124 stanovanj. 88 stanovanj so dali v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, 14 prosilcem so v najem dali neprofitna stanovanja, za katera so zavezani plačati lastno udeležbo, 22 ljudem pa so stanovanjski problem rešili z dodelitvijo bivalnih enot, službenih stanovanj ali prenosom stanovanjske pravice na družinskega člana.   Na veljavni prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem imajo trenutno še 200 prosilcev. Predvidevajo, da bodo v letošnjem letu rešili še približno 100 stanovanjskih problemov.