LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Šolniki so praznovali

60 let Zavoda RS za šolstvo v Novem mestu
Ključne besede: ZAvod za šolstvo, Novo mesto, Andreja Čuk, izzivi
Pred učitelji so pomembni izzivi. To je na kratko povzetek nagovorov na krajši slovesnosti v Novem mestu, s katero so obeležili 60-letnico Zavoda za šolstvo. Novomeška območna enota pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Posavje in na različne načine skrbi za izpopolnjevanje učiteljev in ravnateljev, spremlja delo na šolah in pomaga pri uvajanju novosti, je povedala predstojnica Andreja Čuk.   Sedanje generacije odraščajo pred računalniškimi zasloni in ne več pred knjigami. Temu se morajo najprej prilagoditi učitelji in delo zavoda je k temu usmerjeno. Tudi v vloga učitelja se spreminja, postajajo vse bolj usmerjevalci učnega procesa in koordinatorji, učenci pa s tem pridobivajo vedno bolj aktivno vlogo. Cilj je torej vlogo sedečih in učečih se učencev bolj približali temu, da bi učenci aktivno sooblikovali pouk, je izpostavila Čukova. Tega se zavedajo tudi ravnatelji osnovnih in srednjih šol, ki so se udeležili današnje prireditve. Seveda pa morajo spremembam slediti tudi starši, kajti dobri odnosi v trikotniku učenci - učitelji - starši so pogoj za uspešno vzgojo in izobraževanje mladih.   Ob tej priložnosti so pripravili še okroglo mizo, na kateri sta sodelovali tudi dve Kumerdejevi nagrajenki v zadnjih letih, to sta Silva Jančan, ravnateljica OŠ Belokrajskega odreda Semič, in Mirjana Jelančič, ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica.