LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Elektro Maribor

Nagrade najboljšim dijakom na Ptuju
Ključne besede: Ptuj, Eelktro Maribor, nagrade
Na slavnostni podelitvi je Elektro Maribor najboljšim dijakom Elektro in računalniške šole iz Šolskega centra Ptuj v šolskem letu 2015/2016 podelil nagrade za odličnost. Priznanja sta dijakom podelila mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, in Rajko Fajt, ravnatelj Elektro in računalniške šole. Oba sta mnenja, da je potencial, ki se razvije v sodelovanje med šolami in podjetji, zelo pomemben in obojestransko koristen. Strinjala sta se tudi, da je treba že vzpostavljeno sodelovanje nadaljevati. Najboljši dijaki preteklega šolskega leta so postali Žan Črnivec, Klemen Pal in Dejan Klajnšek. Prejeli so enakovredne nagrade v vrednosti 200 EUR. Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, je ob tem o pomenu odličnih dosežkov v izobraževanju dejal: »Elektro Maribor si prizadeva za širjenje energetske odličnosti tako v svojem poslovanju kot tudi širše v svojem delovanju in okolju. Del širjenja energetske odličnosti, za katerega si v družbi Elektro Maribor v svojem delovanju prizadevamo, je tudi spodbujanje ustvarjalnosti in odličnih dosežkov srednješolcev. Letos tako že peto leto zapored nagrajujemo najboljše dijake ptujske Elektro in računalniške šole. Z iskanjem in spodbujanjem odličnih dosežkov v izobraževanju želimo motivirati dijake in hkrati nagraditi najboljše za trud. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo za njihove dosežke. Čestitke najboljšim dijakom pa naj pospremimo z željo, da jim bo težnja po odličnosti pri pridobivanju novih znanj in izkušenj popotnica tudi v nadaljnjih izzivih.« Rajko Fajt, ravnatelj Elektro in računalniške šole meni, da: »... je gospodarstvo partner, ki s svojimi izkušnjami in potrebami usmerja tok strokovnega izobraževanja v smeri tehnološkega napredka. Izobraževanje zgolj v šolskih prostorih pa že dolgo ne zadošča več. Dijaki in učitelji, ki poučujejo na strokovnih šolah, morajo svoje teoretično znanje umestiti tudi v stvarni svet.