LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

Nov predsednik, nov zagon

Svet za regionalni razvoj Posavja vodi Roman Matjašič
Ključne besede: Svet regije Posavje, Roman Matjašič
Vse od leta 2001, ko je bil ustanovljen Svet za regionalni razvoj regije Posavje, zanj ni bilo veliko slišati. Sestankov je bilo malo, čeprav ima pomembno vlogo. Skrbi namreč za realizacijo sprejetega regionalnega programa za programsko obdobje 2010-2013. Zadnje obdobje ga je vodil Marjan Šunta, ko je slednji odšel z območne gospodarske zbornice, ga je na tej funkciji nadomeščala Alenka Žuraj. Danes so za predsednika sveta izvolili Romana Matjašiča, namestnika vodje oddelka za gospodarstvo na Občini brežice. Kot napoveduje nov predsednik, bo potrebno najprej pregledati, kaj je bilo iz zadnjega programskega obdobja narejeno in kaj ne. Zelo kmalu bo potrebno začeti tudi s pripravo regionalnega programa za prihodnje programsko obdobje, zavzel pa se bo tudi za bolj tvorno sodelovanje med svetom in regijo. Svet za regionalni razvoj regije Posavje ima 17 članov; šest iz vseh občin regije, torej brežiške, krške, sevniške, iz Kostanjevice na Krki, Radeč in Bistrice ob Sotli. Šest članov je predstavnikov gospodarstva, po trije predstavniki so iz sindikatov, nevladnih organizacij in drugih partnerjev. Člana pa sta tudi upravljalec zavarovanih območij narave in predstavnik Romov. Podpredsednica sveta je Alenka Žuraj.