LIVE           051300300   0802255         Frekvence
Deželak junak
 

Nove možnosti zaposlitve

Socialno podjetništvo prinaša nove priložnosti
Ključne besede: socialno podjetništvo, Zavod zazsposlovanje, Razvojni center, Mojca Spec Potocar, eko socialno kmetijstvo
Zavod za zaposlovanje in Razvojni center Novo mesto sta pripravila projekt socialno podjetništvo, ki je namenjen ranljivim skupinam. V slednjih so starejši od 50 let, mladi do 25. leta z nizko stopnjo izobrazbe, Romi, nekdanji kaznjenci in nekdanji odvisniki. Direktorica novomeškega Razvojnega centra Mojca Špec Potočar je povedala, da je socialno podjetništvo ena izmed možnosti za Dolenjsko in Belo krajino, da se za te ranljive skupine zagotovi nove priložnosti, tudi nova delovna mesta. Razvojni center je tako pripravil projekt eko socialnega kmetijstva, v katerega je vključenih 19 občin partnerk. Socialno podjetništvo podpira tudi Evropska unija z Evropskim socialnim skladom.