LIVE           051300300   0802255         Frekvence
Deželak junak
 

Svetovalna pisarna

Pomoč najbolj ranljivim skupinam
Ključne besede: Zaposlovanje, ranljive skupine, Zavod za zdravstveno varstvo, Krampač Igor, projekt, svetovalna pisarna
Na Grajski ulici 7 v Mariboru je danes vrata odprla mobilna pisarna za pomoč brezposelnim. Prvenstveno je namenjena osebam, ki imajo najmanj zaposlitvenih možnosti. Pretežno za osebe, ki imajo telesno hibo ali kakršnekoli druge zdravstvene težave. Identična pisarna deluje tudi v Slovenj Gradcu. Skupaj z mariborsko je pričela delovati v okviru projekta Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor in partnerjev. Uspeli so namreč na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter pridobili 700 tisoč evrov. Osnovni namen projekta je izboljšati zaposlitvene možnosti najranljivejšim skupinam prebivalstva. Posebno v Podravju in na Koroškem, kjer je brezposelnost že tako na izredno visoka. Kot poudarja Igor Krampač, vodja projekta, bi bilo iluzorno pričakovati, da bo projekt, ki bo trajal do februarja prihodnje leto, prinesel rešitve za omenjeno problematiko. Lahko pa bi pokazal, kako se stvari lotevati v prihodnje. V mariborski in slovenjegraški svetovalni pisarni je dobilo delo sedem težko zaposljivih oseb.